Αστάθεια στην αγορά εργασίας του τουρισμού, ποιες είναι οι αιτίες, ποιες οι επιπτώσεις;

By: Baralou Evangelia, Adjunct Assistant Professor of Organizational Behavior, Director of the MSc in Tourism Management

Τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί μεταξύ άλλων και η συζήτηση γύρω από την μεγάλη ευαισθησία του προϊόντος του τουρισμού απέναντι στις μεγάλες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές που συντελλούνται παγκοσμίως, στην Ευρώπη και κυρίως στη χώρα μας. Η συζήτηση συνήθως περιστρέφεται γύρω από τις προτιμήσεις, συμπεριφορά και την ασφάλεια των τουριστών ως πελατών αυτής της βιομηχανίας και αγνοεί επιδεικτικά τις προτιμήσεις, συμπεριφορά και την ασφάλεια των ακόμη πιο σημαντικών πελατών αυτής της βιομηχανίας που είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Το θέμα του παρόντος άρθρου είναι λοιπόν οι αιτίες και επιπτώσεις της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην εργασία στον κλάδο του τουρισμού. Continue reading