Όταν το συναίσθημα είναι μέρος της δουλειάς

By: Dionysiou Dionysis, Associate Professor of Organization and Management, Academic Director of MSc in Strategic Human Resources Management

Η έρευνα της Hochschild δημιούργησε ένα συνεχώς αυξανόμενο ερευνητικό ρεύμα στο χώρο της συναισθηματικής εργασίας και των επιπτώσεών της στην ψυχική υγεία και ικανοποίηση των υπαλλήλων. Η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει δύο κατηγορίες συναισθηματικής εργασίας: (1) αυτή κατά την οποία ο υπάλληλος εκφράζει τα συναισθήματα που απαιτούνται ανεξάρτητα από το τι αισθάνεται πραγματικά (“surface acting”) και (2) αυτή κατά την οποία ο υπάλληλος διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ώστε να τα ευθυγραμμίσει με αυτά που απαιτεί η εταιρεία (”deep acting”). Οι μέχρι σήμερα έρευνες καταδεικνύουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους υπαλλήλους που αναγκάζονται να προσποιηθούν τα συναισθήματα που εκφράζουν, όπως συναισθηματική εξάντληση (emotional exhaustion)  και επαγγελματική εξουθένωση (burnout), άγχος, χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία και προβλήματα απόδοσης στην εργασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ’deep acting’. Continue reading

Thrills and Risks of Creative Careers

By : Mainemelis Charalampos (Babis), Associate Professor of Organizational Behavior

Creative careers are filled with passion, excitement, and intellectual stimulation. They are personally expressive, allowing for generous degrees of intrinsic motivation and deeply meaningful work. At the same time, creative careers are uncertain, unpredictable, and risky. They tend to be personally taxing and marked by ambivalence, ambiguity, and a broad range of social and relational tensions. Continue reading

Using customer delight to improve company value

By :Koritos Christos, Assistant Professor of Marketing

Customer delight has become the Holy Grail of marketers’ quest for success for more than a decade now. Marketers can see the outcomes of their efforts in customer responses. But how this echoes to investors’ ears? Customer delight requires high company investments and longtime commitments that are usually at odds with shareholders key driving force, to maximize the return of their investments sooner than later. How then can marketers convince their fellows CFOs and CEOs (and through them prospective investors), that investing in customer delight will pay off? Continue reading

Αστάθεια στην αγορά εργασίας του τουρισμού, ποιες είναι οι αιτίες, ποιες οι επιπτώσεις;

By: Baralou Evangelia, Adjunct Assistant Professor of Organizational Behavior, Director of the MSc in Tourism Management

Τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί μεταξύ άλλων και η συζήτηση γύρω από την μεγάλη ευαισθησία του προϊόντος του τουρισμού απέναντι στις μεγάλες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές που συντελλούνται παγκοσμίως, στην Ευρώπη και κυρίως στη χώρα μας. Η συζήτηση συνήθως περιστρέφεται γύρω από τις προτιμήσεις, συμπεριφορά και την ασφάλεια των τουριστών ως πελατών αυτής της βιομηχανίας και αγνοεί επιδεικτικά τις προτιμήσεις, συμπεριφορά και την ασφάλεια των ακόμη πιο σημαντικών πελατών αυτής της βιομηχανίας που είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Το θέμα του παρόντος άρθρου είναι λοιπόν οι αιτίες και επιπτώσεις της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην εργασία στον κλάδο του τουρισμού. Continue reading

Το Διπλό Κόστος της Αναξιοκρατίας

By Emmanuelides Pavlos, Adjunct Professor of Strategic Management

Αξιοκρατία ήτοι το να επιλέγονται οι πλέον άξιοι και ικανοί για μία θέση ευθύνης.  Αντίθετες έννοιες η αναξιοκρατία, η ευνοιοκρατία ή επί το λατινικότερον φαβοριτισμός, η οικογενειοκρατία ή επί το λατινικότερον νεποτισμός, το ρουσφέτι ή επί το «τουρκικότερον» rusvet (εύνοια, δωροδοκία).  Έννοιες και πρακτικές για τις οποίες έχουμε τόσες προσλαμβάνουσες παραστάσεις ώστε δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις.

Ποιο είναι όμως το αληθινό κόστος της διαδεδομένης πρακτικής της αναξιοκρατικής εύνοιας στην προώθηση ατόμων για συγκεκριμένες καίριες θέσεις για τους οργανισμούς και τις κοινωνίες;  Continue reading

Ηθική Επίγνωση ή Αμοραλισμός στην Επιχείρηση

Quote

By : Seraphim Voliotis, Assistant Professor of Strategy

Όλοι μας ισχυριζόμαστε πως θέλουμε να διάγουμε ηθικό βίο και να διοικούμε ηθικές επιχειρήσεις. Στην πράξη όμως; Πρόσφατα ζήτησα από υψηλότατο στέλεχος ευυπόληπτης πολυεθνικής να μου αποστείλει, μεταξύ άλλων, τον Κώδικα Συμπεριφοράς της εταιρείας. Το ερώτημά μου προσέκρουσε σε μία αποστομωτική άγνοια. Ευθύς αμέσως επισκέφθηκα τον ιστότοπο της εταιρείας όπου βρήκα (σε δύο μόλις βήματα) τόσο το Κώδικα Συμπεριφοράς όσο και το Όραμα, την Αποστολή και διάφορα άλλα θεσμικά ιδεολογήματα της εταιρείας.
Continue reading

Ο Πελάτης ως Χρηματοδότης: μια όχι και τόσο διαφορετική προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα

 By: Alexis Komselis, Director, ALBA Hub for Enterprise and Development 

Η κύρια αγωνία όλων των νέων επιχειρηματιών είναι η χρηματοδότηση. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει γίνει πιο έντονο, τόσο γιατί οι παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης έχουν «στερέψει» όσο και επειδή οι περισσότεροι επιχειρηματίες εστιάζουν υπερβολικά σε αυτό. Παράλληλα, έχουν ήδη μπει στο λεξιλόγιό μας όροι όπως το Venture Capital και οι Business Angels, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε νέες μορφές χρηματοδότησης ή να επαναπροσδιορίσουμε άτυπες μορφές επενδύσεων. Continue reading