Αστάθεια στην αγορά εργασίας του τουρισμού, ποιες είναι οι αιτίες, ποιες οι επιπτώσεις;

By: Baralou Evangelia, Adjunct Assistant Professor of Organizational Behavior, Director of the MSc in Tourism Management

Τα τελευταία χρόνια έχει οξυνθεί μεταξύ άλλων και η συζήτηση γύρω από την μεγάλη ευαισθησία του προϊόντος του τουρισμού απέναντι στις μεγάλες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές που συντελλούνται παγκοσμίως, στην Ευρώπη και κυρίως στη χώρα μας. Η συζήτηση συνήθως περιστρέφεται γύρω από τις προτιμήσεις, συμπεριφορά και την ασφάλεια των τουριστών ως πελατών αυτής της βιομηχανίας και αγνοεί επιδεικτικά τις προτιμήσεις, συμπεριφορά και την ασφάλεια των ακόμη πιο σημαντικών πελατών αυτής της βιομηχανίας που είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Το θέμα του παρόντος άρθρου είναι λοιπόν οι αιτίες και επιπτώσεις της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην εργασία στον κλάδο του τουρισμού. Continue reading

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουριστικό Κλάδο

By : Baralou Evangelia, Assistant Professor of Organizational Behavior, Academic Director of the MSc in Tourism Management

Ο κλάδος του τουρισμού απορροφά σχεδόν έναν στους πέντε εργαζόμενους στη χώρα μας.  Αποτελεί λοιπόν μια από τις βασικότερες πηγές εργασιακής απασχόλησης, καθώς προβάλλεται ως ένας από του ποιο επιτυχημένους και πρωτοπόρους κλάδους στην Ελλάδα και παγκοσμίως.Τι σημαίνει όμως η ανάπτυξη και η καλή εικόνα του, για τους εργαζόμενους; Γιατί δε μιλάμε συχνά για το HR στον κλάδο του τουρισμού; Ποιες είναι οι προκλήσεις αυτού του τομέα και τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που ζητούν μια καριέρα, αλλά και για αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα λοιπόν τις προκλήσεις του σχεδιασμού καλών πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο του τουρισμού. Continue reading