Η διαδρομή από τους Θετικούς Οργανισμούς στις Θετικές Οικογένειες

By: Marina Gryllaki, Executive Development Director

Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η εξειδίκευση ανθούν: Φιλόδοξα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προγράμματα ηγεσίας, συνεδρίες coaching, πτυχία και μεταπτυχιακά στη διοίκηση, στη διαχείριση και την επιχειρηματική αριστεία, συμβάλλουν όλα στην επάνδρωση των επιχειρήσεων με άξια στελέχη και στην ενίσχυση των ανθρώπων με δεξιότητες που βελτιώνουν τη ζωή και την εργασία τους.  Οι προσπάθειες έχουν επιτύχει. Έχουμε όλοι συμβάλλει αποτελεσματικά στο να δημιουργήσουμε  – και να γίνουμε – επιτυχημένα στελέχη:  Δουλεύουμε με οργανωτικότητα,  με ομαδικότητα, με δημιουργικότητα, με συναισθηματική νοημοσύνη.

Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας,  να ορίζουμε σωστά το χρόνο μας,  να αντιμετωπίζουμε την αλλαγή με θετικότητα και υπομονή.

Συχνά όμως, μόλις επιστρέψουμε στο σπίτι, αφήνουμε το άγχος να ξεσπάσει, το χρόνο να ξεφύγει, την ομαδικότητα να χαθεί, τη θετικότητα να ξεχαστεί, τη δημιουργικότητα να εξαφανιστεί. Και στερούμε από τους εαυτούς μας και την οικογένειά μας, όλες τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις αρετές που με τόσο κόπο αναπτύξαμε στη δουλειά μας και στην επαγγελματική πορεία μας. Continue reading

Ο Αριστοτέλης και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

By:Axarloglou Kostas,Associate Dean for Executive Education

and  Zarkos Stefanos, Assistant Professor in the Practice of Finance, Academic Director of MSc Programs

Ο Αριστοτέλης, στα «Ηθικά Νικομάχεια», ορίζει την «αρετή» της «τέχνης» ως την πρακτική γνώση για το «πώς θα παραχθεί κάτι», ενώ την «αρετή» της «επιστήμης» ως τη γνώση που οδηγεί στην εξήγηση των φαινομένων του περιβάλλοντος και συνεπώς απαντά στο «πώς λειτουργεί» κάτι.  Continue reading