Τρεις μύθοι και μια αλήθεια για τις τράπεζες

By: Avramidis Panagiotis, Assistant Professor of Finance and Quantitative Methods, Academic Director of MSc in Risk Management Program

Σε ένα αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο όπως αυτό που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα οι τράπεζες φέρουν την δική τους ευθύνη. Ωστόσο, αντί για γόνιμη κριτική παρατηρούμε μια άκριτη στοχοποίηση από την ελληνική κοινωνία στηριζόμενη σε έωλα επιχειρήματα και δόγματα του τύπου ότι για την κρίση φταίνε οι τράπεζες. Για την ανάδειξη του ουσιαστικού μέσα από το επίπλαστο, θα προσπαθήσω να αντικρούσω τρεις μύθους για το ρόλο των τραπεζών στη κρίση και θα παραθέσω την προσωπική μου άποψη για την πραγματική ευθύνη τους όπως αυτή προκύπτει από το ρόλο τους στην σύγχρονη οικονομική θεωρία. Η προσπάθεια αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως απόπειρα δικαίωσης των πρακτικών που ακολούθησαν οι τράπεζες. Του εναντίου, αποτελεί ουσιαστική κριτική απαλλαγμένη από τον μανδύα του μηδενισμού, των συνθημάτων και της δαιμονοποίησης. Continue reading

A Simple Mechanism to Facilitate Implementation of Reforms

By: Cabolis ChristosAssociate Professor of Economics and Finance

There is no doubt that Greece needs structural changes; economists, practitioners, businesspeople and policy experts agree. Scholars and policy makers have identified as priorities changes in the labor market, tax system, and legal environment. Despite the large or small steps that have already been taken, the implementation of this kind of large-scale change is, at best, very slow. We need to look no further than the attempt to initiate the education reform bill in 2011. Continue reading

The other side of attracting investments in Greece

By: Laopodis Nikiforos T., Associate Professor of Finance

Greece is still in a vicious circle of economic, political and social disarray that does not seem to break. The government keeps announcing and implementing new measures to reduce unemployment, attract investments and spur economic growth but these measures are often incomplete or confusing. In this short article, I will not discuss the much-debated impediments to attracting investments in Greece such as taxation, regulation, bureaucracy, corruption and inadequate infrastructure but other, attitude-related dislocations that may seem unimportant yet disrupt the normal flow of every-day life and drive away existing businesses or deter new investments. Continue reading

Από τυπικός πιστωτής σε πραγματικό επενδυτή: Ο ρόλος των τραπεζών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

By: Zarkos Stefanos, Assistant Professor in the Practice of Finance, Academic Director of MSc Programs

Οι τράπεζες παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στο χρηματοοικονομικό σύστημα αφού επιτρέπουν στους επενδυτές να δανείζονται ή να αποταμιεύουν και έτσι να επιτυγχάνουν συνδυασμούς επενδύσεων που ταιριάζουν καλύτερα στις  προσωπικές προτιμήσεις τους όσον αφορά τη σχέση ρίσκου απόδοσης (separationtheorem).  Με τη μόχλευση οι επενδυτές μπορούν να αυξήσουν την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης τους αλλά αναπόφευκτα αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο, που στις ακραίες του μορφές  μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Continue reading

Κίνδυνος σημαίνει αβεβαιότητα αλλά και ευκαιρίες

By: Dr. Panagiotis Avramidis, Adjunct Assistant Professor of Finance and Quantitative methods & Academic Director of the MSc in Risk Management 

Μολονότι η κατανόηση του τι ακριβώς σημαίνει κίνδυνος αποτελεί το πρώτο βήμα προς την αποτελεσματική διαχείριση, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στο να προσδιοριστεί με σαφήνεια. Για παράδειγμα, ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα «Εάν ένας άνθρωπος πέσει στο κενό από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, διατρέχει κάποιο κίνδυνο?» Continue reading

Τι πραγματικά προσδοκούμε από τα οικονομικά στελέχη σήμερα;

By: Zarkos Stefanos, Assistant Professor in the Practice of Finance, Academic Director of MSc Programs

Σε ένα σταθερό περιβάλλον (business as usual),η επιλογή των στελεχών για το οικονομικό τμήμα βασιζόταν κυρίως στα τυπικά προσόντα που αποδείκνυαν σχετική εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση για συγκεκριμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες που χρειάζεται η επιχείρηση- εργοδότης. Η επιτυχία της πρόσληψης εξαρτιόταν από το αν «μας κάνει για την δουλειά που τον θέλουμε» συνδέοντας το άτομο με συγκεκριμένα καθήκοντα που βρίσκονται μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων ενός παραδοσιακού λογιστηρίου ή μίας οικονομικής διεύθυνσης. Continue reading

Trends and Prospects in Organization’s Risk Management

By: Dr. Panagiotis Avramidis, Adjunct Assistant Professor of Finance and Quantitative methods & Academic Director of the MSc in Risk Management 

During the last five years, the world has witnessed a series of financial crisis with significant reverberations on investments and businesses. An extended period of high liquidity combined with loose regulation and political interference were the key ingredients of an unprecedented rise of financial leverage, which ultimately came to an end in 2008 through the US-subprime loan market. Continue reading