Ο Αριστοτέλης και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

By:Axarloglou Kostas,Associate Dean for Executive Education

and  Zarkos Stefanos, Assistant Professor in the Practice of Finance, Academic Director of MSc Programs

Ο Αριστοτέλης, στα «Ηθικά Νικομάχεια», ορίζει την «αρετή» της «τέχνης» ως την πρακτική γνώση για το «πώς θα παραχθεί κάτι», ενώ την «αρετή» της «επιστήμης» ως τη γνώση που οδηγεί στην εξήγηση των φαινομένων του περιβάλλοντος και συνεπώς απαντά στο «πώς λειτουργεί» κάτι.  Continue reading

Investments in Corporate Social Responsibility (CSR): Does it pay to be good?

By Vlachos Pavlos A.,Assistant Professor of Marketing

The notion of CSR

Corporations are increasingly engaging in activities that have been traditionally considered as governmental. In the context of globally expanding markets, corporations and post-national constellations, some authors further suggest a political CSR perspective that is an “…extended model of governance with business firms contributing to global regulation and providing public goods”.

Continue reading